Z radością i dumą informujemy, że zgodnie z art.90 h ust.2 ustawy o systemie oświaty stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskali uczniowie naszego liceum, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższe wyniki w szkole.

  • W kategorii liceum trzyletniego stypendystą został Szymon Martuś ucz. kl. Ia w r. szk. 2019/20
  • W kategorii liceum czteroletniego stypendystą został Patryk Kaniewski  ucz. kl. Id w r. szk. 2019/20

Panowie!

W imieniu całej szkolnej społeczności  gratuluję Wam ciekawości poznawczej, kreatywności, odwagi  i doskonałej umiejętności uczenia się.

Mam nadzieję, że dotychczasowe sukcesy to … otwarta brama do kolejnych.

 

Izabela Nowacka

Dyrektor CLXIII LO

w Warszawie