Przypominamy, że w piątek CLXIII LO uczestniczy w "Digital Youth Forum 2020" - wydarzeniu organizowanym przez Fundację "Dajemy Dzieciom Siłę".

Patronatem Honorowym Objęły akcję: Ministerstwo Cyfryzacji, Edukacji Narodowej, Prezydent m.st. Warszawy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polski Komitet do Spraw UNESCO

O przystąpieniu szkoły do tej inicjatywy już wcześniej informowaliśmy rodziców i uczniów.

Uczestnictwo w konferencji wpisuje się w nasz program wychowawczo-profilaktyczny i ma na celu "otwarcie" naszego środowiska na tematy ważne dla higieny cyfrowej, emocjonalnej, osobistej . W programie przewidziano też tematy ekologiczne.

Motywem wiodącym zarówno w przestrzeni merytorycznej jak i organizacyjnej będą zasady bezpiecznego korzystania z nowych technologii a także zasady kulturalnego wyrażania opinii.

Zarówno młodzież jak i nauczyciele będą poproszeni o przekazanie swojej opinii na temat tego dnia w specjalnie przygotowanej ankiecie ewaluacyjnej.

Uwaga!
Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość odwołania uczestnictwa uczniów w wydarzeniu w przypadku problemów technicznych lub innych uzasadnionych powodów. Taka decyzja może zapaść w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi lekcje.
Wówczas lekcje odbędą się według stałego planu piątkowego.

Plan zajęć w dniu 11 grudnia 2020r

1 lekcja - zgodnie ze stałym planem

2 lekcja -
sprawdzenie obecności uczniów przez n-li realizujących lekcję i indywidualne logowanie się uczniów za pomocą linku https://digitalyouth.pl/ 

9:00 – 9:15 Otwarcie DYF 2020
9:15 – 9:35 Maciej Budzich – Jak opowiadać dobre historie w mediach społecznościowych.
9:35 – 9:45 STUDIO DYF
9:35 – 9:37 Podsumowanie prezentacji Macieja Budzicha.
9:37 – 9:40 - Połączenie się nauczycieli z uczniami na teams, sprawdzenie obecności. Sprawy bieżące.

3 lekcja-

9:45 – 10:05 Paweł Panawa - Instagram Stories School.
10:05 - 10:25 Jan Modrzyński – Czarna magia w czasach baniek informacyjnych, czyli
jak okiełznać ocean informacji.
Powrót na lekcję – sprawdzenie listy obecności. Wymiana opinii. Sprawy bieżące.

4 lekcja -
10:40 – 10:55 Nastoletni Azyl – Nastolatek w kryzysie vs. Pandemia.
10:55 – 11:35 STUDIO DYF
10:55 – 11:03 Rozmowa na temat kampanii „Porozmawiajmy”.
11:03– 11:35  Sprawdzenie obecności przez nauczyciela z 4 lekcji. Sprawy bieżące.

5 lekcja - .
11:35 – 11:55 Przemysław Staroń, Akcja akceptacja czyli o tym jak zaakceptować
drugiego człowiek, takim jakim jest.
11:55 – 12:15 Fundacja Porta, Nie śmieć w necie – czyli jak tworzyć świat bez hejtu.
Sprawdzenie obecności przez nauczyciela z 5 lekcji. Sprawy bieżące.


6 lekcja
12:45 – 13:05 Emilia Kaczmarek – Akcja Menstruacja – jak dzięki sile społeczności
można pomagać przez internet.
13:05 – 13:15 STUDIO DYF
Prezentacja komentarzy uczniów.
13:15 – 13:35 Jarek Brodecki - Sucho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to
będzie?

7 lekcja
13:35 – 13:55 Wywiad z Aniką Dobrowską oraz krótki koncert
13:55 – 14:00 Zakończenie DYF
Powrót na zajęcia według planu.

8 i 9 lekcja - według planu lekcji.