Szanowni Państwo, przypominamy, że dnia 15 grudnia 2020r (wtorek) o godzinie 18:30 organizowane są przez wychowawców spotkania z rodzicami na platformie Office 365 poprzez konta uczniów w teams’ach.

Do kontaktu z nauczycielami przedmiotów zapraszamy poprzez dziennik elektroniczny.

Przypominamy, że wystawione obecnie oceny są ocenami przewidywanymi, które mogą ulec zmianie w związku z efektami bieżącej pracy uczniów. W sytuacji zagrożeń zobowiązujemy uczniów do kontaktu z nauczycielami uczącymi w celu ustalenia trybu popraw (zakres materiału, formuła poprawy, terminy).

I półrocze zgodnie z decyzją Rady Pedagogicznej CLXIII LO w Warszawie w związku z rozporządzeniem ME i N o zmianie kalendarza bieżącego roku szkolnego kończy się w naszej szkole 29 stycznia 2021.