Aby upamiętnić pisarza oraz przybliżyć jego twórczość i sylwetkę starszym, młodszym i najmłodszym, CLXIII LO w ramach naszego projektu zaprasza uczniów edukacji wczesnoszkolnej i dzieci z grup „0” oraz ich rodziny do udziału w Konkursie Plastycznym -„Ruszyła maszyna … Do Spełniania Życzeń”. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie w dowolnej technice artystycznej (np. rysunek, praca malarska, collage, grafika komputerowa) pracy inspirowanej dziełami literackimi Stanisława Lema w formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A2. Termin złożenia prac upływa 20 października 2021 r. w sekretariacie liceum.

S. Lem to pisarz, którego wizja przyszłości onieśmiela i inspiruje. Zachęcamy do twórczych poszukiwań, czytając „Bajki Robotów”, „Kongres Futurologiczny” oraz inne utwory tego twórcy. 

Warto obejrzeć także grafiki Daniela Mroza, który jak nikt inny, według Lema, potrafił wizualizować opowieści pisarza. 

Zapraszamy do udziału w Konkursie dzieci i ich rodziny. 

Może właśnie Wasza Maszyna spełni Życzenia ?

 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH