W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nasza szkoła brała udział w projekcie POWER-SE-2020-1-PL01-KA101-079779 pod tytułem: " Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu ICT".

Projekt był prowadzony przez 2 lata i zakończył się 30.09.2022r. W mobilnościach na Maltę i do Hiszpanii wzięło udział 6 nauczycieli. Szczegółowe informacje o mobilnościach zamieszczone są w październikowym numerze " Licealnika" .