Decyzją  Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach promowania szczególnie aktywnych, pracowitych, wytrwałych, odważnych i zdolnych uczniów CLXIII LO  nauczyciele nominowali do dodatkowego stypendium aż 33 osoby, co stanowi prawie 10% wszystkich uczniów naszej szkoły.

Niektórzy z nich zostali nominowani kilkukrotnie.

Rekordzistami w ilości nominacji zostali Aleksandra Świetlicka z kl. IVc i Wojciech Dziewulski z kl. IIIa.

Obydwoje zostali nominowani pięciokrotnie, przy czym  Ola oprócz osiągnięć na polu naukowym i społecznym, wyróżniła się jeszcze 100% obecnością w tym i poprzednim roku?.

Informacje o zdobytych stypendiach przekazano uczniom podczas licealnego spotkania mikołajkowego 6 grudnia 2022roku.

Oto szczegółowa statystyka nominacji:

Humanista ?- 7 razy

b. Językowiec ?- 8 razy

c. Ścisłowiec ?-9 razy

d. Przyrodnik ?- 1 raz

e. Artysta ?- 1raz

f. Sportowiec ?- 5 razy

g. Debiut ?- 4 razy w dziedzinie nauki i 1 raz w dziedzinie działań społecznych.

Rada pedagogiczna w porozumieniu z RR przychyliła się do wniosku, aby ustanowić dodatkową kategorię nagród, która nazwano Społecznik?.

W tej kategorii do stypendium nominowano 9 osób z klas II-IV i jedną osobę z klas pierwszych.

Przypominamy, że stypendia mają charakter finansowy i zgodnie z  zapisami art. 90g, l ust. 1 Ustawy o Systemie Oświaty stypendia dla uczniów kl. II -IV pochodzą z budżetu szkoły , a w kategorii „Debiuty” zostały ufundowane przez  RR.

Serdecznie gratulujemy stypendystom i życzymy wielu sukcesów.

Przypominamy, że kolejna transza stypendiów zostanie wypłacona na koniec roku szkolnego zdobywcom świadectw z wyróżnieniem.