Szanowni Państwo

działając na podstawie Zarządzenia nr 1 /2022/23 Dyrektora CLXIII LO w sprawie wyboru Patrona CLXIII LO w Warszawie  zapraszam Nauczycieli, Uczniów, Absolwentów i Rodziców do zgłoszenia propozycji kandydatury zgodnie z przyjętą przez społeczność liceum procedurą.

Podkreślam, że - w założeniu RP, RR i SU naszej szkoły - kandydatem na Patrona nie może być osoba, zbiorowość lub organizacja, której ocena wzbudza silne kontrowersje, spory i podziały społeczne, które mogłyby wpłynąć destrukcyjnie na środowisko szkolne. Rekomendujemy także zgłaszanie kandydatur, których imienia nie nosi któreś z warszawskich liceów.

Marzymy, by wybrany Patron był wzorcem do naśladowania i  inspirował uczniów CLXIII LO - przyszłych obywateli dynamicznie zmieniającej się Polski i zaskakującego świata - do aktywnych, twórczych, ważkich, odpowiedzialnych i refleksyjnych działań.

Na zgłoszenia kandydatur zgodnie z wzorem załączonym do założeń prawno-wychowawczo-organizacyjnych czekamy do 30 stycznia 2023r.

Z poważaniem

Izabela Nowacka

Dyrektor CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

W załączeniu:

  1. Zarządzenie nr 1/2022/23 Dyrektora CLXIII LO w Warszawie w sprawie Wyboru Patrona CLXIII LO w Warszawie
  2. Załącznik do Zarządzenia : założenia Prawno-Wychowawczo-Organizacyjne  Wyboru Patrona CLXIII LO w Warszawie
  3. Wzór zgłoszenia kandydata na Patrona CLXIII LO w Warszawie