Drodzy Uczniowie,

 

każdy chętny z klas I-III naszego liceum do działań społecznych może zostać kandydatem do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w VIII kadencji.

Poniżej publikujemy Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła miasta stołecznego Warszawy i kartę zgłoszeniową.

Udział w pracach MRD to możliwość realnego wpływu na naszą wspólną rzeczywistość.

Sprawdź swoją sprawczość!!!

Powodzenia.

Informacje:

Już dziś możesz otrzymać karty zgłoszeniowe od pani wicedyrektor Iwony Lipskiej  (gab. 350) lub pobrać je ze strony szkoły.

Do czwartku(28 września 2023r) zwróć kartę podpisaną przez rodziców.

Do czwartku przynieś opracowane przez siebie materiały promocyjne w formie plakatu z Twoim programem.

W piątek (29 września 2023) opublikujemy licealną listę kandydatów do MRD Wesoła m.st. Warszawy.

W poniedziałek ( 2 października )- w przestrzeni szatni LO odbędą się WYBORY.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

STATUT MRDW 2023