Informujemy, że nasza szkoła została zakwalifikowana  do objęcia wsparciem finansowym w ramach programu "Aktywna tablica" w 2020 r.

W związku z powyższym w najbliższym czasie pozyskamy 17 500 zł. z funduszy warszawskiego Biura Edukacji I MEN  na doposażenie placówki w ramach jej cyfryzacji.  

 

Poniżej wykaz szkół:

wykaz

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/programy-rzadowe/15237,Ogloszenie-wynikow-quotAktywna-tablicaquot.html