W listopadzie postanowiliśmy przekroczyć ograniczenia jakie nałożyła na nas sytuacja związana z pandemią i przystąpić  do realizacji innowacyjnego programu edukacyjnego organizowanego przez Muzeum Kinematografii w Łodzi pt „Polski Punkt Widzenia. Malarskość Filmu 2.0”.  W formie online wezmą w nim udział uczniowie klas pierwszych.

Celem programu jest upowszechnianie wiedzy o najważniejszych polskich  realizacjach filmowych zainspirowanych polską sztuką malarską. Uczniowie  uczestniczyć będą w wykładzie dotyczącym powyższego tematu, poprowadzonym przez eksperta dr Macieja Dowgieła, obejrzą filmy, a następnie przygotują pracę plastyczną lub fotograficzną inspirowaną wybranym kadrem z obejrzanego filmu.

W chwili obecnej skupimy się na filmach Andrzeja Wajdy.

Mamy nadzieję , że poprzez udział w projekcie,   uczniowie  pogłębią swoją wiedzę  na temat wielowarstwowości dzieł filmowych, pełnych odniesień nie tylko do literatury, ale i do malarstwa , a także  uruchomią  swoje niezmierzone pokłady kreatywności.

Prace uczniów trafią na stronę internetową Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Znając ogromny potencjał artystyczny naszej młodzieży, już nie możemy się doczekać efektów realizacji tego projektu!

malarskoscfilmu