Jeszcze w lutym uczniowie z klas 3a i 3b odkrywali malarstwo jednej z najbardziej tajemniczych postaci ze świata sztuki, czyli Jana Vermeera. Młodzież zachwycała się nie tylko perfekcyjnym kunsztem artysty, subtelną grą światłocienia w jego obrazach, ale także symbolicznymi znaczeniami zawartymi w scenach ukazujących prozaiczne czynności.  

Prezentujemy Państwu kolaże wykonane przez uczniów klas pierwszych pod opieką pani prof. Beaty Bielskiej-Karwot. Ich myślą przewodnią były wiersze  Wisławy Szymborskiej.

 

Uczniów oraz grupy mieszane złożone z uczniów i nauczycieli zapraszamy do realizacji swoich pomysłów w ramach Licealnego Budżetu Partycypacyjnego.Szczegóły projektu przedstawia Regulamin.

Sprawdźcie, jakie przedsięwzięcia w ramach LBP zrealizowaliśmy w latach ubiegłych, zaproponujcie swoje pomysły, przeprowadźcie kampanię promocyjną, pozyskajcie fundusze i wpływajcie na naszą licealną rzeczywistość.