Gratulujemy naszym uczniom postępów w nauce, systematyczności i skuteczności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, kreatywności, zaangażowania w życie klasy i szkoły.

Dziękujemy Wam za współtworzenie naszej szkoły, budowanie marki CLXIII LO w Warszawie jako szkoły nowoczesnej, przyjaznej, bezpiecznej opartej na zaufaniu i szacunku do drugiego człowieka.

Redakcja naszej gazety tuż na początku astronomicznego lata zaprasza do lektury kolejnego numeru "Licealnika".

Jest on "letni" tylko z uwagi na porę roku, naprawdę podejmuje gorące tematy.

Warszawa, 22 czerwca 2020 r.

Szanowni Rodzice,

W tym roku już po raz 16. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.