Zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty uczniowie CLXIII LO, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.

 

Odkąd istnieje nasza szkoła, reprezentacja uczniów aktywnie włącza się w prace MRD w Wesołej.

Serdecznie gratulujemy licealistom, którzy  w wyniku wyborów zostali Radnymi VII kadencji. 

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie kulinarno-fotograficznym: "Bożonarodzeniowe tradycje kulinarne”.