„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

                                                                                                                                   

                                                                                                                                  Janusz Korczak

„Spotkanie się to początek.

Współpraca to postęp.

Pozostanie razem to sukces.”

Szanowni Czytelnicy 
 
redakcja naszego kwartalnika oddaje do Waszych rąk kolejny numer licealnej  gazety.